Cryptogram


instructions Downloading Compose a message Contents of the mailbox


 • vissza a címlapra
 • útmutató a "Cryptogram-módszer" használatához szövegek titkosításához
 • letölthetõ programok szövegek virtuális "szobrokba" kódolásához
 • Rövid ismertető

  A "Cryptogram" elkészítéséhez az az igény vezetett, hogy egy valóban interaktív munkát hozzak létre, mely nem csupán egy elôre elkészített hypermédia-anyag bebarangolását teszi lehetôvé a nézõ számára, hanem "aktivitásra" ösztönzi. A szokásos "hypertext-Web-oldal" helyett "virtuális közösségek által használható kommunikációs rendszert" szerettem volna publikálni: az "eredeti" kiállítótermi installáció "hálózati-változatát" és a programokat egyszerre hozzáférhetôvé téve megpróbáltam a nézôk kreativitására bízni, hogy a rendszer praktikus használatával, "saját Cryptogramjaik" elkészítésén keresztül valósítsák meg a tulajdonképpeni "mûalkotást".

  A digitális világban lehetõség van a képet, hangot vagy szöveget jelentô számsorozatok szabad félreértelmezésére: ahogy egy kép hanggá, a hang karakterlánccá úgy egy szöveg virtuális szoborrá alakítható.

  Lévén a háromszög a legegyszerûbb síkidom, a 3 dimenziós számítógép-modellek (általában) kisebb-nagyobb háromszögekbôl épülnek fel. A Cryptogram azon az ötleten alapszik, hogy az e háromszögeket meghatározó térbeli pontokat a klaviatúrán leüthetô billentyûkombinációkhoz rendelem. Ilyen módon a "felhasználó" a térbe írhat a klaviatúra segítségével: minden begépelt karakter egy-egy pontot, s minden ponthármas egy-egy háromszöget határoz meg a virtuális térben.

  Ahhoz, hogy egy és csak egy térbeli pontot rendeljek a US International karakterkészlet minden egyes karakteréhez, valamilyen 3 dimenziós objektumra volt szükségem. Ez a tárgy a titkosírás kulcsa. Használhattam volna valamilyen "szabályos" geometriai testet (pl. gömböt) is, de így a titkosított szöveg könnyebben visszafejthetô, a látvány pedi kevésbé titokzatos lett volna: a különbözô üzenetek "szobrai" túlzottan hasonlítottak volna egymásra. Ezért döntöttem valamilyen bonyolultabb, organikus alakzat mellett. Kiindulásképpen Leonardo soha el nem készült lovasszobrának vázlatait felhasználva készítettem el egy ágaskodó ló vázlatos modelljét. A virtuális paripa felületének pontjait rendeltem a klaviatúrán begépelhetô karakterekhez. A nézôk-alkotók által beírt szövegekbôl épülô szobor bármilyen "virtuális valóság modellező nyelvet" (VRML) értelmezni tudó virtuális valóság program segítségével tekinthetô meg. modern, HTML5 kompatibilis böngészővel megtekinthető.

  A "rendszer" lehetôséget ad bármilyen szöveg titkosítására, ill visszafejtésére, a titkosítás folyamán felépülô szobor-tér a begépelt szöveg "titkosított változata", melyhez a kulcs a lómodell; ennek birtokában a háromszögek összevisszaságából megfejthetô az eredeti szöveg.

  A Leonardo-lovat használva kulcsként az oldalak látogatói titkos üzeneteket küldhetnek a "nyilvános postaládába", és "newsgroup-szerû" környezetben vizsgálhatják meg mások Cryptogramokba kódolt üzeneteit. A Cryptogram minden kódja letölthetô az oldalakról, sôt az "útmutatót" követve bárki "saját kulcsot" készíthet szövegei titkosításához.

  A "Cryptogram" Web-oldalak tekinthetôk egyfajta felhívásnak is, hiszen bár a "Cryptogram" meglehetõsen költõi formája a titkosításnak, mégis elképzelhetõnek tartom az elv gyakorlati használatát. Egy az interneten keresztül kommunikáló közösség tagjai a Leonardo-ló helyett saját kulcsot használva nehezen hozzáférhetôvé tehetik mások számára üzeneteiket, sajátmaguk számára pedig némi gyakorlat után akár dekódolás nélkül is azonnal érthetõvé. Ezzel saját közös virtuális világ birtokosaivá és valódi használóivá válhatnának, létrehozva azt a különös szituációt, hogy egy az íráson alapuló progresszív kultúrában az írás-elõtti kommunikációhoz hasonlóan szoros kapcsolat jön létre a nyelvi elemek és a jelentett dolgok között.

  Szegedy-Maszák Zoltán,
  1996 február 24.

 • the welcome-page
 • instruction on using the "Cryptogram-method" for encrypting
 • downloadable tools for encrypting texts into "sculptures"
 • Brief explanation

  I wanted to create a real interactive work that provides more for the viewer than browsing over a prefabricated hypermedia piece. Instead of a traditional hypertext site I aimed at publishing a "communication system for virtual communities" : by showing the Web-version of the original piece as an example, and besides that publishing the code, I tried to leave it to the viewers` creativity to create their own "Cryptograms", in other words to realize the "artwork" through using it for practical purposes.

  In the digital world there is the possibility of misinterpreting the sequences of numbers representing image, sound or text: as an image can be transformed into sound, the sound into chain of characters, so the text can also be transformed into a virtual sculpture.

  Being the triangle the simplest geometric figure, 3D computer models are based on smaller or bigger triangles (in general). The idea of my work is to order each of the 3D points holding these triangles to characters which can be typed into the computer. Thus the "user" can type into the space: each character typed on the keyboard determines a point and three of which determines a triangle in the virtual space.

  To order one and only one spatial point to each character of the Us International character-set, a 3 dimensional object is needed. This will be the key of the encryption. One could use a regular geometric solid (e.g. sphere) as well, but this way the "hidden" text could be decoded more easily and the spectacle would be less mysterious: the "sculptures" of the different texts would be excessively similar to each other. That is why I decided to choose a more sophisticated, organic figure for the "original installation", which acts as an example for the visitors of the Website.

  As a starting point using the sketches for Leonardo`s Cavalier, which was never completed I constructed a draft model of a horse. I ordered the points of the surface of the virtual horse to the characters which can be typed into the computer. The texts typed by the audience-creators are building a sculpture which can be examined in the virtual reality. It is possible to fly around or even into the virtual sculpture with the help of a vrml browser. using any modern, HTML5 compilant webbrowser.

  Th Cryptogram-system provides the possibility to encrypt and decode any kind of texts, the sculpture-space being built is a cryptogram of the typed in text, the key being is the horse- model; as the original text can be decoded from the confusion of triangles.

  Using the Leonardo-Cavalier as the key, the visitors can send messages to others and examine the sculpture-cryptograms in a newsgroup-like environment of Cryptogram-fans. All the necessary tools and instructions are downloadable from the Cryptogram sites to create your "own key" instead of the "example cavalier" and start your correspondence in the form of virtual sculptures.

  The Cryptogram-Web Site could be considered as an appeal; despite that the Cryptogram is a poetic form of encryption, I can imagine the practical use of the whole method. For example, by using an own "key-object", members of a small internet community may hide their messages from outsiders, and after some practice they could acquire the skill to read the sculptures without decoding them. This way the community would possess its own virtual world which developes a paradox situation, namely that in a progressive, typographic culture, a close connection is established between the elements of a language and the indicated (virtual) objects, similarly to the language of the pre-typographic communication.

  Zoltán Szegedy-Maszák,
  24th of February, 1996.


  Most recent revision May 4, 1996 11:03:40 PM