Cryptogram


instructions introduction Downloading Compose a message Contents of the mailbox

Egy titkos "nyilvános postaláda":
az "eredeti" Cryptogram WWW változata

A demó a következôképpen mûködik:

minden üzenet, amelyet Ön a lap alján található ablakba ír és a "küld" gomb segítségével elküld, "virtuális szoborrá" (Cryptogrammá) titkosítódik. A szerveren csupán a "szobrok" érhetôk el a közönség számára, ezek bármilyen "VRML browser" segítségével megtekinthetôk. A szoborra kattintva az üzenet dekódolható, ezt a demó változatban egy a szerveren futó cgi-program végzi, hasonlóan a kódoláshoz.
A demó-változatban az "eredeti kulcs" (a Leonardo-lómodell) segítségével történik a kódolás-dekódolás. Amennyiben szeretné mindennapi elektronikus levelezéshez használni a Cryptogram-módszert, akkor szüksége lesz a kódolást-dekódolást végzõ programokon kívül saját "kulcsra" is szüksége lesz, melyet csak azokkal oszt meg, akikkel levelezni szeretne. A kulcs legegyszerûbben a Cryptogram grafikus interface-szel rendelkezõ java verziójával készíthetõ el, de természetesen némi jártasság birtokában bármilyen egyszerû három dimenziós modellezõ-program is használható erre a célra.

Látogassa meg a letölthetõ programok leírását tartalmazó oldalt!

A "demó-postafiók" egyben példa arra, hogyan hozhatók létre "virtuális társaságok" a "Cryptogram" módszer alkalmazásával: bárki saját kulcsot készíthet és ehhez hasonló nyitott, ámde komolyan érdeklôdô "asztaltársaságot" hozhat létre, s amennyiben nem teszi nyilvánossá a dekódoláshoz szükséges kulcsot, üzeneteik teljesen rejtve maradhatnak a külvilág elôl, sôt, a kommunikáció tényét is elfedik a VRML fileok.

Az alábbi lehetôségek közül választkat:

 • a letölthetõ programok leírása
 • a "postaláda" tartalma (szobrokba kódolt üzenetek WRL formátumban)
 • útmutató a "Cryptogram-módszer" használatához szövegek titkosításához és dekódolásához
 • a Cryptogram és a VRML böngészõk
 • Ha pedig új (kódolt)üzenetet szeretne küldeni, adja meg az üzenet címét(ez lesz a WRL file neve) és írja be levelét, majd nyomja meg a "Küld" gombot. (Üzenetének "szoborba kódolt" változatát megtalálja a postafiókban.)

  An encrypted "public mailbox":
  the WWW version of the "original" Cryptogram

  The demo works in the following way:

  Any message what you type into the textbox (located on the bottom of the page) and send with the "send button" is encrypted into a "virtual sculpture"(to a Cryptogram). Only these "sculptures" are accessible to the public: anyone can examine the WRL files with any VRML browser. You can decode the original message by clicking on the sculpture. In the demo the encoding and decoding is done by a cgi-program running on the server.
  In the demo-version the "original key" (based on the Leonardo-cavalier) is used for the en/de-cryption. If you would like to use the Cryptogram-system in your everyday e-mailing, both the programs doing the en/decryption and a unique "key-file"(what you will share only with your mailing-partners) is needed. The easiest way to create your keyfile is to use the java version of Cryptogram (the one with a graphical interface), but you can use one the simplest three dimensional modelling softwares as well.

  Visit the page with descriptions of the downloadable software.

  This "demo-mailbox" could be considered as an appeal to create "virtual communities" using the method of "Cryptogram". Anyone can set up his own keys to start a similar, (in one way open, but still exclusive) communication-forum. However, communicating in a totally encrypted way is also possible for a group of people: with not publishing the "key", the messages are unreadable for outsiders, and the fact of communication is also hidden behind the VRML files.

  Select from the following:

 • descriptions of the downloadable software
 • contents of the "mailbox" (Cryptograms in WRL format)
 • instructions on using the "Cryptogram-method" for encrypting texts
 • Cryptogram and the VRML-browsers
 • If you would like to send an encrypted message, type in the title(the filename) of it and the text, then press the "Send" button. (You can find your Cryptogram in the mailbox.

  Az üzenet címe / Title of the message:

  A szöveg / The text:


  Last Updated: May 4, 1996