Cryptogram


instructions introduction Downloading Compose a message Contents of the mailbox

 • vissza a címlapra
 • a projekt rövid ismertetése
 • útmutató a "Cryptogram-módszer" használatához szövegek titkosításához
 • letölthetõ program szövegek virtuális "szobrokba" kódolásához
 • back to the welcome-page
 • brief explanation of the project
 • instructions on using the "Cryptogram-method" for encrypting texts
 • the downloadable code for encrypting texts into virtual "sculptures"
 • Egy titkos "nyilvános postaláda":
  az "eredeti" Cryptogram WWW változata

  A "nyilvános postaláda" a következôképpen mûködik:

  minden üzenet, amelyet Ön a lap alján található ablakba ír és a "küld" gomb segítségével elküld, az "eredeti kulcs" (a Leonardo-lómodell) segítségével "virtuális szoborrá" (Cryptogrammá) titkosítódik. A szerveren csupán a "szobrok" érhetôk el a közönség számára, ezek bármilyen "VRML browser" segítségével megtekinthetôk, a kódolt üzenetek megfejtéséhez azonban szükséges a "kulcs", illetve a dekódolást végzô program. Mindkét file szabadon letölthetô a "download-oldalról", így a virtuális szobor formájában tárolt üzeneteket bárki olvashatja, akit komoly érdeklôdés hajt: aki azonban csak céltalanul nézelôdik, csak a Cryptogramokban gyönyörködhet, az információ rejtve marad elôtte.

  A "postafiók" csupán egy példa arra, hogyan hozhatók létre "virtuális társaságok" a "Cryptogram" módszer alkalmazásával: bárki saját kulcsot készíthet egy egyszerû 3D modellezô program segítségével, és ehhez hasonló nyitott, ámde komolyan érdeklôdô "asztaltársaságot" hozhat létre, s amennyiben nem teszi nyilvánossá a dekódoláshoz szükséges kulcsot, üzeneteik teljesen rejtve maradhatnak a külvilág elôl, sôt, a kommunikáció tényét is elfedik a VRML fileok.

  Az alábbi lehetôségek közül választkat:

 • a dekódolást végzô program és a kulcs letöltése a levelek olvasásához
 • a "postaláda" tartalma (szobrokba kódolt üzenetek WRL formátumban)
 • útmutató a "Cryptogram-módszer" használatához szövegek titkosításához és dekódolásához
 • a Cryptogram és a VRML böngészõk
 • Ha pedig új (kódolt)üzenetet szeretne küldeni, adja meg az üzenet címét(ez lesz a WRL file neve) és írja be levelét, majd nyomja meg a "Küld" gombot. (Üzenetének "szoborba kódolt" változatát megtalálja a postafiókban.)

  An encrypted "public mailbox":
  the WWW version of the "original" Cryptogram

  The "public mailbox" works in the following way:

  Each message what you type into the textbox (located on the bottom of the page) and send with the "send button" is encrypted to a "virtual sculpture" using the "original key-object", the Leonardo-Cavalier. Only these "sculptures" are accessible to the public. Anyone can examine the WRL files with any VRML browser, but to read the encoded messages both the "key-object" and the "decoding-program" are needed. Both files can be downloaded from the "download-site", thus one, who is really interested in, can read all the encrypted messages, but the "target-less" surfer can only take pleasure in exploring the "Cryptograms": the messages are ununderstandable for him.

  This "public mailbox" could be considered as an appeal to create "virtual communities" using the method of "Cryptogram". Anyone can set up his own keys with the help of the simplest 3D modelling software to start a similar, (in one way open, but still exclusive) communication-forum. However, communicating in a totally encrypted way is also possible for a group of people: with not publishing the "key", the messages are unreadable for outsiders, and the fact of communication is also hidden behind the VRML files.

  Select from the following:

 • download the software and the key for decoding the messages
 • contents of the "mailbox" (Cryptograms in WRL format)
 • instructions on using the "Cryptogram-method" for encrypting texts
 • Cryptogram and the VRML-browsers
 • If you would like to send an encrypted message, type in the title(the filename) of it and the text, then press the "Send" button. (You can find your Cryptogram in the mailbox.

  Az üzenet címe / Title of the message:

  A szöveg / The text:


  Last Updated: May 4, 1996