Tilos Mûvészet
TÖRTÉNETI HIVATAL
Nyt.szám:
MÁSOLTATÁSI KÉRELEM


Alulírott kérem a betekintésre megkapott iratanyagok alábbi oldalairól másolat kiadását:
Dosszié száma:
...................   ........oldaltól    .........oldalig    .........lap
...................   ........oldaltól    .........oldalig    .........lap
...................   ........oldaltól    .........oldalig    .........lap
...................   ........oldaltól    .........oldalig    .........lap
...................   ........oldaltól    .........oldalig    .........lap
 
Budapest, 1998. ..........................

...............................................
név
szig.szám:

Igazolom, hogy a mai napon átadott
.........lap terjedelmu anonimizált másolatok
a Történeti Hivatalban örzött eredeti
iratokról készültek.
Budapest, 1998. ..............
..............................................
Horváth Ágnes
kutatószolgálati osztályvezetö
 
Az iratmásolatokat átvettem:
Budapest, 1998. .................
......................................................
 név
 
Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 lapVISSZA