Tilos Mûvészet
Történeti Hivatal
Dr. Markó György Elnök
1051 Budapest, Nádor u. 4.
1369. Budapest, Pf. 367

Tárgy: Kutatási kérelem


Tisztelt Elnök Úr!

1998. február 26. és március 4. között harmadik alkalmommal kerül megrendezésre az Internet.galaxis kiállítás, melynek központi témája "Az állam és a polgár kommunikációja". A fôszervezô aDaM Stúdió mellett a Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központja koordinálja a rendezvény muvészeti és kommunikációs projektjeit, melynek része lenne jelen kutatás is (ideiglenes címe: Tilos mûvészet).
Mivel örömmel értesültünk arról, hogy a Történeti Hivatal megnyitotta archívumait a kutatók és magánszemélyek számára is, kezdeményezzük egy olyan terv közös megvalósítását, mely az Önöknél ôrzött muvészeti-kulturális vonatkozású, a nyilvánosság számára eddig hozzáférhetetlen dokumentumok és mûtárgyak bemutatását, publikálását célozza. E kezdeményezésünk, úgy véljük, segíti majd a magyar kultúra története elmúlt évtizedeinek pontosabb megismerését.
Alább konkrétan felsoroljuk azokat a tárgyköröket, témákat, eseményeket, akciókat az 1966-1988 közötti idôszakból, amelyekkel kapcsolatosan Önök feltehetôleg rendelkeznek dokumentumokkal (a lista természetesen bôvíthetô, de kiindulásnak talán megfelelô.)
A magyar alternatív (avant-garde) mûvészet 1966-83 közötti, elsôsorban a konceptuális mûvészethez, happeningekhez, akciókhoz és performanszokhoz köthetô része egy meglévô folyamatos kutatás kiegészítése is lenne, melynek jó része hálózati formában publikált (http://www.c3.hu/collection/koncept/). Eddigi ismereteink alapján kronológia is készült, melynek kiegészítése, pontosítása is lehetséges volna az Önök adatai alapján. Sok olyan esemény van, melyrôl publikált írásos/képes dokumentum nem maradt fönn, s az esetlegesen elérhetô résztvevôk memóriája is pontatlan.
Az 1978-86 közötti idoszakból mindenekelôtt az INDIGO csoporttal kapcsolatos anyagok lennének érdekesek, valamint ezzel összefüggésben a Dialógus békecsoportra vonatkozó dokumentumok.
Jelen levél aláírói részben érintettek is fenti témákkal kapcsolatosan: mindketten tagjai voltak az INDIGO csoportnak, Erdély Dániel pedig a Dialógusnak - ezen túl Erdély Miklós (1928-1986) fia, s így tudomásunk szerint családi okokból is jogosult az Erdély Miklósra vonatkozó anyagok megtekintésére (levelek, csomagok, lefoglalt könyvek, muvek stb.)
Erdély Miklós munkássága minden eddig jelzett téma és korszak vonatkozásában kulcsfontosságú, egy konkrét mûcsoport pedig, mely az Önök archívumában lehet, - s amelyet többek között meg szeretnénk találni - az 1970-es évek elejétôl szamizdatként több kiadást is megért, írógéppel sokszororosított "Szétfolyó irat" lehetôleg összes száma.
Tudomásunk van arról, hogy az általánosabb témáknál az érintett személyek hozzájárulása szükséges bármilyen nyilvánosságra hozatalhoz, melyet természetesen a kutatás sikere esetén megszerzünk.
Szeretnénk az Ön segítségét kérni a fentiekkel kapcsolatos, birtokukban lévô mutárgyak, mûvészeti eseményekrôl készült videó-és hangdokumentumok, feljegyzések felkutatásában úgy elvi, mint gyakorlati szempontból.
Egyúttal kérjük - jelen kutatás részeként, de alanyi jogon is - az Erdély Dániellel kapcsolatos anyagokat s - ha ilyen is lenne - a Peternák Miklóssal kapcsolatos dokumentumokat.
A projektben Peternák Miklós - végzettsége szerint történész, a muvészettörténet tudomány kandidátusa - a történeti-archiválási munkát, Erdély Dániel - a Magyar Iparmuvészeti Fôiskolán végzett tervezômûvész - a projekt megjelenítéséhez, môvészeti kontextusba helyezéséhez kapcsolódó feladatokat végzi elsôsorban. Tekintettel az említett rendezvény közeli idopontjára, szívesen vennénk, ha a kutatási anyag valamely részét már január közepén megnézhetnénk.
Támogatásában bízva,

                        tisztelettel:

Budapest, 1997. december 11.

Erdély Dániel
az aDaM Stúdió ügyvezetô igazgatója,
as Internet.galaxis fôszervezoje


Peternák Miklós
a Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központ igazgatója


VISSZA