Tilos Mûvészet

Bevezetõ


      1997 õszén megbeszélést tartottunk az 1998-as Internet.galaxisról, melynek választott témája "Állam és polgár kommunikációja". Ekkor merült fel, hogy e tárgykör valamint az a tény, hogy a Történeti Hivatal megnyílt s ott korábban elzárt dokumentumok kutathatóvá váltak, jó alkalom egy mûvészeti és történeti kutatás kezdeményezésére és az eredmények valamint a folyamat bemutatására. A tárgykör és a cím szinte magától adódott: Tilos mûvészet, a magyarországi avant-garde az 1960-as évek közepétõl az 1980-as évek végéig. Önmagától adódott, hiszen a mi, akik ezt a bevezetõt aláírjuk, a rendezvényben érdekeltek vagyunk, e kutatást nem elõzmények nélkül, hanem meglévõ tapasztalatok s részben publikált ismeretek (http://www.c3.hu/collection/koncept/) alapján végezhetjük. Mégsem elsõsorban ez a könnyebbség, hanem az a nem titkolt cél vezetett a kutatás elindítása melletti döntéshez, hogy reméltük, esetleg olyan mûvekre, eltûntnek vagy megsemmisültnek vélt, mûvészeti szempontból értékes anyagokra bukkanunk, melyek a magyar XX. századi kultúra szignifikáns, kikerülhetetlen, ám mégis a nyivánosság elõtt eddig ismeretlen tényei, s ezt bemutathatjuk - mintegy gazdagítva "állam és polgár kommunikációját. Az elhatározást követõen megkezdtük a kutatás szervezését, elkészítettük a tervet, beszereztük a szükséges ajánlást és elküldtük a kutatási kérelmet. Alább - ez utóbbival kezdve - a kutatás folyamatáról valamint eredményeirõl találhatók információk.Erdély Dániel             Peternák Miklós
VISSZA