Szentjóby Tamás: PARALELL-KURZUS TANPÁLYA /bp/ stjóby
A KÉTSÉGBEEJTÕ JÖVÕ - GYAKORLAT/1968

FIELD OF STUDY OF THE PARALLEL-COURSE/bp/stjˇby
THE DESPERATE FUTURE - PRACTICE/1968