Maurer Dóra

V. május 1.-i felvonulása mesterséges talajon,
pedotypia
(fotó-dokumentáció, 1971)

5th 1 May Parade on artificial earth,
pedotype (photo-documentation, 1971)

Maurer Dóra:
Fotó az
"Expozíció, Fotó/mûvészet" katalógus
(Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan) címlapjához, 1976

Dóra Maurer: Photo for the title-page of the
"Exposure, Photo/art" catalogue
(Lajos Hatvany Museum, Hatvan, Hungary), 1976Jelentés-variációk, 1972
Meaning-variations, 1972


Példázat az emberi szemlélet változékonyságára (1973)
Example for the changeableness of human consideration (1973)

A tabló felirata:
"- 3 x 4 lépcsõforduló felfelé - - 3 x 4 lépcsõforduló lefelé -
- forgás spirálban felfelé - - forgás spirálban lefelé -
- felfelé menve ugyanaz a lépcsõház más mint lefelé menve-
- változó helyzetünk/helyzetünk viszonylatainak felismerése
  3 x naponta Copernicus emlékezetére -"

The caption of the tableau:
 "- 3 x 4 stair landings up - - 3 x 4 stair landings down -
 - turning in an upwards spiral - - turning in a downwards spiral -
 - going upwards exactly the same staircase is different than going downwards -
 - our changing situation/the recognition of the relationships of our situation
 3 x a day (daily) in memory of Copernicus -"


Rajzolás kamerával
Drawing with a camera


Relatív lengések, 1973 (1975)
Relative swings, 1973 (1975)

35 mm f-f fényhangos 11'
Kamera (16mm): Gulyás Gyula
Balázs Béla Stúdió prod.

35mm b/w optical sound 11'
Camera (16mm): Gyula Gulyás
Balázs Béla Studio production
Kalah, 1980

35 mm cinemascope színes fényhangos 10'
Zene: Jeney Zoltán
Pannónia Filmstúdió prod.
Balázs Béla Stúdió átvette

35mm cinemascope colour optical sound 10'
Music: Zoltán Jeney
Pannonia Film Studio production
Balázs Béla Studio bought the rights Maurer Dóra: 
Filmek/Films (borító)  Maurer Dóra: Filmek/Films (borító)

Beke László levele Maurer Dórának
László Beke's letter to Dóra Maurer