Attalai Gábor: Táj , 1970.

Maurer Dóra: Spotán mû. 1971.

Nem montázs!
Társszerzõk: Jovánovics György, Szentjóby Tamás,
Gáyor Tibor, Erdély Miklós.

(Fotó: M. D.)

Gulyás Gyula: Terv, 1971

Az eredeti lapot igazi zsinór fûzi össze,
a reprodukálás számára újabb fotó készült.
(Fotó: Szelényi Károly)

Tót Endre:
1. "Örülök, hogy magamat fényképezhetem"
2. "Örülök, hogy az árnyékom fényképezhetem", 1972

Döntse el az olvasó, hogy a két kép készítési
körülményei közt milyen összefüggés van.
(Fotó: T. E.)

Bódy Gábor:
Az akutancia-kritérium bizonytalansága, 1972.

Az akutancia-kritérium megadja azt a hívási pontot,
melynél a kép feketedése optimális részletgazdagságot
biztosít. A negatívon rögzített potenciális kép különbözõ
feketedési szinteken különbözõ információkat tárol.
Maga a potenciális kép csak az aktuális nagyítások
közti feszültségként érzékelhetõ.

(Fotó: B. G.)

Erdély Miklós: Önvilágosítás, 1969.
Értelmezõ alcím: "A fény megeszi az embert".

A villanófény-akció egyébként a body art
(emberi testtel manipuláló mûvészet) korai példája.

(Fotó: Zaránd Gyula.)

Bak Imre: Tájátalakítási folyamat, 1971.

A sorozat itt reprodukált harmadik darabján
a falusi tájkép struktúrája már teljesen felbomlott,
és új tartalmi s dekoratív egység jött létre.
Technikailag nézve ez a lap még csak fotómontázs;
a szitanyomat készítése során a raszterpontos faktúra
meg jobban elidegeníti a látványt.

Major János: Sírkõ-dokumentáció, 1972.