Ezt a felosztást vö. Lawrence Alloway-éval: "Egyes fényképek jelen nem levõ mûalkotásokat tesznek jelenvalóvá, mások magukat tételezik mûalkotásként, megint mások dokumentumok dokumentumául szolgálnak."

in: Artists and Photographs. Studio International, 1970. április, 162. l.