"ALAPELV: a tanulási/mûvészeti folyamat során nincsen elsajátítandó tananyag, és nincsenek elõre kitûzött nevelési célok. Csak "szituációk" vannak, melyekbõl kiindulva a "tanítványok" és a "tanárok" együtt indulnak el az ismeretlen megtapasztalása felé. E megismerési folyamat - egyszerre gyakorlati és szellemi tevékenység - értelmérõl elõzetesen nem lehet többet kijelenteni, mint ahogy ez a résztvevõk személyiségének folyamatos kiteljesítését és tudatának folyamatos nyitvatartását szolgálja."

(Beke L. Mûvészet, tanulás, utópia. i.k., 137. p.)