Hamvas Béla

(1897 Eperjes - 1968 Budapest) mûvelõdéstörténész, esszéíró, mûfordító.
Könyvei: Hérakleitosz (1936), A láthatatlan történet (1943), Száz könyv (1945), Anthologia Humana (szerk. 1947), Forradalom a mûvészetben (Kemény Katalinnal, 1947), számos tanulmánya jelent meg különbözõ folyóiratokban, kötetekben.