kép hiánya

Bár jegyzet formájában utalok rá, számomra ez a leglényegesebb koncepttel kapcsolatos következtetés ebben az írásban. Nincs kép - legföljebb elképzelés, világ-kép (eszme), kép-világ (új médimok). A koncept a kép elvesztése vagy elhagyása, a "képtelen" mûvészet - ugyanakkor illusztrációk és reflexiók a (talán legszemléletesebben Wittgensteinnél leírtak értelmében vett) kép-fogalomhoz. L. Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés, Budapest 1963 Akadémiai 116-117. lap.):

"2.141 A kép - tény.
2.15 Az, hogy a kép elemei meghatározott viszonyban állnak egymással, azt jeleníti meg, hogy a dolgok így viszonyulnak egymáshoz.(14)
A képelemeknek ezt az összefüggését nevezem a kép leképezési formájának.
2.151 A leképezési forma az a lehetõség, hogy a dolgok úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a kép elemei.
2.1511 A kép így van kapcsolatban a valósággal, elér hozzá.
2.1512 A valóságra alkalmazott mércéhez hasonló.
2.15121 Csak az osztóvonalak legkülsõbb pontjai érintik a megmérendõ tárgyat.
2.1513 E felfogás szerint tehát hozzá tartozik a képhez az a leképezési viszony is, amely képpé teszi.
(...)
2.202 A kép lehetséges helyzetet ábrázol a logikai térben.
2.203 A kép tartalmazza annak a helyzetnek lehetõségét, amelyet ábrázol.
2.21 A kép vagy megegyezik a valósággal vagy nem; helyes vagy helytelen, igaz vagy hamis.
2.22 A kép függetlenül igaz vagy hamis voltától - azt ábrázolja, amit ábrázol a leképezési formán keresztül.
2.221 Amit a kép ábrázol, az a kép értelme.
2.222 Értelmének a valósággal való megegyezésében vagy meg nem egyezésében áll a kép igazsága vagy hamissága.
2.223 Ahhoz, hogy megállapítsuk, igaz-e avagy hamis a kép, össze kell hasonlítanunk a valósággal.
2.224 Csupán a képbõl egymagából nem állapíthatjuk meg, igaz-e vagy hamis."