véletlen egybeesés ... szabad és önkényes módom elemezni

"Szerénytelenség lenne elhallgatnunk, hogy a nárcisztikus-exhibicionista tendenciák felerõsödésével összhangban kibontakoztak egy - már a következõ idõszakra elõre mutató - új elmélet körvonalai is, melynek metodológiai fázisai az alkotó interpretáció, a voluntarista mûvészetkritika, a félreértés és tévedéselmélet, valamint a koincidenciakutatás."

Ld. még: Beke: Mûleírás/mûelemzés. Valóság 1972/5 és (u.ö:) Az alkotó interpretációtól az interpretáció tagadásáig. Magyar Mûhely 1976 jun. és "Mûleírás és mûelemzés" Bp. 1976 TIT soksz.)