formulázható

Itt - és a következõ jegyzetben - Beke László: Korszakhatár c. - szexuál-metafórikus - elõadásából idézek. Megjelent: Mûvészet a változó világban, az 1980-as Képzõmûvészeti Világhételõadásai).

"...A szexuális felszabadító mozgalom nagy vonalaiban a Szentjóby Tamás által kijelölt stratégia, a Paralel-kurzus/Tanpálya intermediális modelljének megfelelõen zajlott le; ezt teljes terjedelmében ismertetem:


	vers: tradicionális/fogalmi/képi és pop-art

		képvers/vizuális vers/konkrét vers/fotóvers/architecft poem/electric poem

		object poem		plak-art

		 hangvers			koncept art

		instruction poem

		action poem 

		audiotaktilista képversek	szövegek: manifesztumok

		cikkek

		elméleti írások

		levelek (mail art + bûn-art)

		tiltakozások	objektek: ready made

		montázs

		új tárgyak		régi funkció 		új funkció

		maszkok

		postai küldemények

		konceptuális objektek

	kép: festmény

		rajz

		montázs

		fotó/dia

		xerox

		szita

		térkép

		idõgép

		röntgenképek

		levlap	film: konkrét film

		object film

		játékfilm

		montázsfilm

		dokumentumfilm

		filmszínház

		akciófilm	akció: happening-

		akció

		 fluxus event

		demonstráció

		akciófelolvasás

		ismeretterjesztõ akció

		akció-elõadás

		akció fotóra - diára	environment

	hangjátékok

	zene     fotózene

	építészet

	audiovizuális ismeretterjesztõ program

	szegény mûvészet

	projektek:      glob-art

		szinkronításban a jövõvel

		építészeti projektek

	kommunaprojektek

	kirak-art

	bûn-art

	mob-art	mûvészeti ágak között:

	1. mûvek között

	mûfajok között

	mûvészet és nem-mûvészet között

	2. mûvészeten innen

	nem-mûvészeten innen

	mûvészeten és nem-mûvészeten innen

	3. mûvészeten túl

	nem-mûvészeten túl

	mûvészeten és nem-mûvészeten túl


"Kijelenthetjük, hogy a program - az utolsó 3 pont egyes direktíváitól eltekintve, melyek túlzottan radikálisnak bizonyultak - megvalósult: a javaslatokat kipróbáltuk a gyakorlatban, a konzekvenciák döntõ többségének elméleti összegzése megtörtént. Eszerint megvalósult a mûfajok/médiumok felszabadítása, minek eredményeként egészséges promiszkuitás jött létre. 1980-ra elértük azt, hogy minde4n mûfaj/médium minden mûfajjal/médiummal közösülhet."