tényszerû, tautológikus, "értelmetlen", paradox kijelentések

Példa Erdély: Sejtések II. c. írása (megjelent: Kollapszus orv. Magyar Mûhely kiad. 1974. Párizs.)

SEJTÉSEK II.


1. Semmi nem történik.

2. A semmi történik.

3. Meglátogat a barátom. Mi történt? Nem én történtem,

  sem a barátom nem történt, hanem látogatás történt.

4. Végre töirténik valami.

5. Az a kõ még mindíg ugyanúgy, ugyanott van. Ez az

   ismétlõdés.

6. Történt valaki? Történik valaki. 

7. Ha mindig ugyanaz történik: nem történik semmi. 

8. Ha mindig ugyanaz történik: az a valami. 

9. Ha nem történik mindíg ugyanaz: azok vagyunk mi. 

10. Kéznél van a kéz. 

10/a. Legenda a kézfogóról.

Valaha az égbolt egy pontjára vékony szálat erõsítettek, elérhetetlen magasságban.A szál

másik vége leért csaknem a föld felszínéig. Idõnként az emberek, ha kedvük tartotta, a szál

lengõ végét megragadták, s erõteljesen megráncigálták. Jólesõ megelégedéssel állapították meg,

hogy a szál nem enged, a felsõ beerõsítés kíválóan szilárd. Külö-

nösebb teherpróbának a vékony szálat nem tették

ki, s így sértetlenül megmaradt. Az idõk folyamán 

mindössze az alsó vége maszatolódott össze a sok

fogdosástól. Így alakult ki az emberek fogalma a

kézzelfogthatóról. 


11. Titok a jövõ jelenléte. 12. A múlt megérdemli sorsát. 13. A jövõ kiérdemli sorsát. 14. A résznek nevezett nemlétezõrõl tudni, hogy ismétléssel létfokát csökkenti. 15. Ami a történetben lemarad; konkrétum. (Kire akarsz vonatkozni?) 16. Csak a történõnek engedhetõ meg, hogy a történteket meg nem történteknek tekintse. 17. Az ismétlés megérik a változásra. 17/a. Egy szakasz katonának ötven évvel ezelõtt meg- parancsolták, hogy masírozzon körbe a kaszárnya- udvaron. A szakasz katona azóta is masíroz az idõk végezetéig. Ilyen dolog a fénykép. Szakasz katona és kaszárnya nélkül.

18. A meghatározott legördülne, ha lenne. A határozatlan történik. 19. A viselkedés hordozó nélkül határozatlan. (Arisztotelész hordja el a hordozóját!) 20. Semmi: az abszolút ismétlõdés. 21. Szeretném Buddhát látni, amint motorcsónakon robog. 22. Csak a semmi örök. 23. Az örök ideiglenes. 24. Semmi nincs. 25. Semmivel történik minden. 26. Minden c s a k történik. Ez a mítosz. 27. Ha azt mondom robbanás, azt mondtam, az idõ áll. 28. A tér: elhasznált idõ. 29. A történet robbanása nem kihúnyó, hanem fokozódó robbanás. 30. Az élet szökés az ismétlõdés és a robbanás alternatívája közül.

30/a. A restaurált tojás legendája. Robbanás a strandon. A kisfiú visszaragasztja a tojás héját a megpucolt keménytojásra. A zuhanyo- zóban a zuhanyrózsa felszárítja az alatta állókat. Még meg sem pucolta a kisfiú újra a tojást, máris elkezdi visszailleszteni a héjdarabkákat. A zuhany- rózsa még fel sem szárította a tusolót, máris újra benedvesítette. Ebben a pillanatban újabb robba- nás rázta meg a levegõt. A tojáshéjdarabkák éppen a helyükön voltak. Ez a restaurált tojás legendája.

31. Mondatomat megismétlem. 32. Mondatomat megismétlem. 33. Mondatomat mégsem ismétlem meg. 34. Mondatomat mégsem ismétlem meg. 35. Mondatomat mégis megismétlem. 36. Amit ígértem, nem tartottam be. 37. Amig ígértem, bõven betartottam. 38. Nem minden ígéretemet tartottam be. 39. Végül is minden ígéretemet be kell tartanom. 40. Életemet nem ismételhetem meg. 41. Végül is minden ígéretemet be kell tartanom. 42. Életemmel most is folyvást ígérek. 44. Vagy betartok, vagy ígérek. 45. Ha nem ígérek, betartok. 46. Ha nem ígérek, nem tartok be. 47. Mondatomat megismétlem. 48. Mondatomat megismétlem. Betartottam. Ígértem. 49. Mondatomat megismétlem. Betartom. 50. Mondatomat megismétlem. Betartom. Nem tartottam be. 51. Megígérem, hogy jelen mondatomat megismétlem, de kijelentem, hogy a megismételt mondatban elhangzó ígé- retemet már nem tartom magamra nézve kötelezõnek, jelen mondat megismétlésével, jelen mondatban foglalt ígéretemet teljesítettnek tekintem. 52. Megígérem, hogy jelen mondatomat megismétlem, de ki- jelentem, hogy a megismételt mondatban elhangzó ígé- retemet már nem tartom magamra nézve kötelezõnek, jelen mondat megismétlésével, jelen mondatban foglalt ígéretemet teljesítettnek tekintem. Nem tartottam be. 53. Jelen mondatom az elõzõ ismétlése4, melyben megfogad- tam, hogy mondatomat meg fogom ismételni. Nem igaz. 54. Jelen mondatom az elõzõ mondat ismétlése, melyben megfogadtam, lhogy mondatomat meg fogom ismételni. Igaz, nem igaz. 55. Ígéretemet nem ismétlem meg. 56. Ismétlem: ígéretemet nem ismétlem meg. 57. Ismétlõdõ rendszer feszültségének felhalmozódása gyor- suló tágulásban nyilatkozik meg, ami más néven fokozó- dó robbanás, ami más néven idõ. 58. Az akadálytalanság fokozódásra vezet.

58/a. A bolhák szétszóródásának legendája. Egy bolha felfedezte, ha hat évig nem nagyon ugrál, úgy hat évben egyszer több ezerszer akkorát képes ugrani, mint egyébként; tehát messze ugrott társaitól. Évek folyamán példáját mind többen kö- vették, úgy gondolták, helyesebb ritkán nagyot, mint sûrûn kicsiket ugrani. Így számukra a távol- ságok megrövidültek, a földgolyó összezsugoro- dott. Az idegen területek nemcsak közelebb kerül- tek, hanem ugyanakkor kevésbé vonzott az anya- föld. Ez a bolhák szétszóródásának legendája.

58/b. A bolhák összegyülekezésének gyalázatos története. Két magányos bolha találkozott egyszer. Másik két magányos bolha is találkozott máshol. Sokszor két bolha szanaszét egymásra akadt és együtt maradt. Mindenüvé további magányosok csatlakoztak, így a csoportok felszaporodtak. Ahogy az mindenekkel törtélnik, a csoportok többé nem találkoztak.

59. A vonzás: az egyhangúság türelmetlensége. 60. A változás által az azonosíthatatlanságba szétttartót - az ismétlõdés jelöli és megköti. Ismétlõdés: a változás me- móriája. 61. Szívdobogás a változás malma és szivattyúja. 62. Gyorsulás az idõ kínhalála. 63. Nyílik a tér, születik az idõ. 64. A tudat változó virág az ismétlõdésbe gyökerezve. 65. A történõ gondolat a történetek egtész hálózatát érintheti. Ez a mágia. 66. Az élõ folytonos váltást, változást, megváltást ígér. 67. Az abszolút változás: teremtés. 68. Gyorsulás a változás elõvihara, melynek teljességében ott az új. 69. A 7., 30., 66. valószínûség tévedés. 70. A 21., 36. valószínûleg igaz.