'Saját szemmel/Inside Out'- egy Big Hope projekt: Erhardt Miklós / Dominic Hislop, 1997-98.
A 'Saját szemmel' fotóprojekt 1997. júliusában indult el. 1998. februárjáig körülbelül negyven eldobható színes fényképezõgépet osztottunk szét Budapesten élõ hajléktalanok között, akik vállalkoztak arra, hogy fényképeket készítenek mindennapjaikról - bármirõl, amit fontosnak vagy érdekesnek tartanak -, tudván, hogy ezek a képek a késõbbiekben a széles nyilvánosság elé kerülhetnek majd. A résztvevõk közül sokan különbözõ menhelyeken, mások az utcán élnek. A találkozásokat többnyire a véletlen irányította. Az elkészült képek alapján minden résztvevõvel rögzítettünk egy interjút. A projekt során - támogatóinknak köszönhetõen - minden résztvevõ munkáját honorálni tudtuk.
A képek válogatását a fotók készítőinek preferenciái alapján végeztük, csak néhány esetben téve kivételt, számunkra fontos képekkel. A fotók mellé mindig a részvételét felajánló személy neve került (még ha egyes képeket nem is ő exponált), valamint tőle származnak az egyes képekhez kapcsolódó kommentárok is. Néhány résztvevővel, fotóik elkészülte után nem sikerült újra fölvennünk a kapcsolatot, így ezek a képek kommentár nélkül jelennek meg. A kommentárok szövegében igyekeztünk megtartani az élőbeszéd jellegzetes fordulatait. Az interjúk készítőjének megjegyzései, kérdései zárójelben olvashatók.A projekthez kapcsolódó bemutatók:

Az anyagot két kiállítás keretében mutattuk be. Az egyik a Budapest Galériában (Budapest III., Lajos utca 158.) került megrendezésre, ahol kb. száz színes nagyítást (minden résztvevőtől 3 - 4 fotót) mutattunk be, együtt a hozzájuk tartozó szövegekkel. A kiállítást 1998. március 19-én Kardos Sándor operatőr, a Hórusz archívum kurátora nyitotta meg. A kiállítás során megvásárolható volt (minden példány elfogyott) egy 20 oldalas fekete-fehér katalógus, legalább egy fotóval és szöveggel minden egyes résztvevőtől.

A megnyitóra, a megszokott kiállításlátogató közönségen kívül meghívtuk valamennyi résztvevőt és szociális munkást (körülbelül felerészben el is jöttek). Jóllehet mint művészek kaptunk lehetőséget a kiállításra a galériában, megpróbáltuk a figyelmet magunkról a résztvevőkre irányítani, így minden szóróanyagon és meghívón a fotók készítőire fókuszáltunk, mikor pedig különböző rádió -és televízió állomások küldtek riportereket a megnyitóra, átirányítottuk őket az alkotókhoz. A hajléktalan emberek jelenléte ebben a kontextusban, amint öntudatosan és aktívan válaszolnak a riporterek kérdéseire, meglehetősen szokatlan és provokatív helyzetet teremtett a hagyományosan elitista és apolitikus művészeti szcénában. A kiállítás nagy sikert aratott, erős médiajelenléttel és annyi látogatóval, amennyi általában egy év alatt jut el a galériába, így a vezetőség meg is hosszabbította a nyitvatartást.

A másik kiállítást két héttel később, április 2 - 5-ig rendeztük, Budapest legnagyobb hajléktalan menhelyén, az FSZKI Dózsa György úti épületének nagytermében. Jóllehet úgy találtuk, hogy a magyar művészeti élet felvet olyan kérdéseket, melyek lényegessé teszik, hogy egy hasonló munka művészeti környezetben kerüljön bemutatásra, úgy gondoltuk, éppen ennyire fontos, ha nem még inkább lényeges szempont, hogy a munka helyet kapjon a hajléktalanság kontextusában is, részben, hogy könnyebben megismerhessék és közvetlenebbül reagálhassanak rá a hasonló helyzetben lévők, valamint, hogy a többi kiállításlátogató is megtapasztalhassa ezt a barátságtalan, és valahogy kényelmetlen szituációt. A tartalom is változott: a teljes interjúk szövegét, valamint minden résztvevőtől tíz-tíz fotót állítottunk ki. A megnyitón levetítettük az MTV1 által a projekttel kapcsolatban készített két dokumentumfilmet, majd spontán vita alakult ki a közönséggel. Az egyik, inkább művészeti jellegű tévéprogramban egy fotókritikus fogalmazta meg véleményét a projekt során elkészült képekkel kapcsolatban, a másik pedig az MTV1 'Háló' című szocio-dokumentumfilm sorozatának egyik darabja volt, melyet Kardos Sándorral együttműködve készítettünk. A filmben a projekt számos szereplője beszél mind a saját, mind a többiek által készített képekről, valamint részét képezi egy rövid etűd is, melyet a projekt egyik résztvevője, Hudák László rendezett. A hajléktalanságról mint jelenségról folytatott élénk vitában a projekt számos alkotója részt vett, együtt a szálló lakóival, szociális munkásokkal, valamint 'körön kívüliekkel'.

A későbbiekben kiadtunk egy 1000 darabos képeslapsorozatot, a c3 és a HAJSZOLT Alapítvány támogatásával, összesen 20 fotós egy-egy fényképével, amelynek nagyobbik részét terjesztésére átadtunk különböző hajléktalanokat támogató alapítványoknak. A honlap készítésének célja is az volt, hogy az anyag minél szélesebb közönséghez juthasson el. A honlap elkészültekor a c3 Kulturális és Kommunikációs Centrumban is rendeztünk egy bemutatóval egybekötött beszélgetést.

Az azóta eltelt idő során a projekt számos európai városba kapott meghívást, így 1999-ben szerepelt a 'Magyar művészet a kilencvenes években' (Kunst der neunziger Jahre in Ungarn) című kiállításon a berlini Akademie der Künstlerben, a Galleri Image kiállításán a dániai Aarhusben, 'A Fal után: művészet és kultúra a poszt-kommunista Európában' (After the Wall: Art and Culture in post-Communist Europe) című kiállításon, a Moderna Museet-ben, Stockholmban. Ezutóbbi gyűjteményes kiállítás 2000-ben bemutatásra került Budapesten és Berlinben is. Szerepelt ezen felül az ulmi Stadthaus 'Cooperativ' című kiállításán, 2000 júliusában.

A fotóprojekt lezárása után, 1998-ban Miklós tovább dolgozott a 'Saját szemmel' egyik résztvevőjével, Hudák Lászlóval és baráti körével, a Tequila banda tagjaival, egy film elkészítésén. A banda életét feldolgozó, a Balázs Béla Stúdió produkciójában készült egy órás, felerészben fikciós, felerészben dokumentum elemekre épülő filmet Hudák László és egy szocális munkás, Lénárt Imre fényképezte super8 és video nyersanyagra valamint rendezte. A 'Tequila banda' című filmet a 30. Magyar Filmszemle nem-fikciós versenyprogramjában mutatták be 1999-ben, nagy közönségsikerrel. Ezt követően számos nemzetközi fesztiválon vetítették (Split,Siena, Oberhausen), valamint vetítettük a 'Saját szemmel' projekt külföldi bemutatói alkalmával is. A filmből származó jövedelmük révén a banda tagjai egy időre elhagyták a hajléktalan menhelyt, és közösen lakást béreltek a Józsefvárosban.
Szövegek a projekttel kapcsolatban (Miklós)


‘Saját Szemmel’, Hajszolt Hírlap. (1998. március-április) p.58-60.
'Saját Szemmel, megjegyzések egy fotóprojekttel kapcsolatban', Törökfürdő. (1999. tél) p. 2-4.
'The Structure of Avoidance' (Duna Maverrel), Subsol, Webzine - 'http://subsol.c3.hu', (2001. február) (angol)
Interjú a projektrôl (Pohly Ferenc)

Szövegek a projekttel kapcsolatban (Dominic)

'saját szemmel/inside out - leírás' (2001. április) - kiadatlan
'Homeless project' . 'Shedhalle' magazin és web-zine a ‘Moneynations: Border Economies’ konferencia alkalmából, Zürich, (1998. október 23-25.)

A projekttel kapcsolatos egyéb írások
(angolul):
Abildgaard, Dorthe. ‘Down and Out in Budapest and Vollsmose’ , India Art, [2001. április]
Crouse, Charity, ‘Hungarian Homeless Capture Street Life’, StreetWise, Chicago, USA. (1998. okt. 27 - nov. 9.) p.4. és p.21.
Coleman, Sam. ‘Life on the Streets Turned Inside-Out’, Budapest Week (1998. április 2-8.) p.23.

(magyarul):
Bihari, László. ‘A kenyérverő ember’, Magyar Hirlap. (1998. április 4.) p.14.
Palotai, János. ‘Expó’, Élet és Irodalom. (1998. április 17.) p.18.
Schubert, Gusztáv. ‘Képtelenek’, FilmVilág (képek), (1998. május)
Tillmann, J.A. ‘A szélek észlelése’, Élet és Irodalom. (1998. április 17.) p.16.
Trencsényi, Zoltán. ‘Fényből fabrikált mindennapok’, Népszabadság. (1998. március 20.) p.29.

(németül):
Richardson, Joanne. 'Die O/Est-Ethik der Gegen-Dokumentation', in 46. Nemzetközi Rövidfilmnapok, Oberhausen, katalógus (2000) p. 82.
Preuss, Rita. ‘Gulasch-Kapitalismus’, Zitty, (1999. augusztus 28.) p.57.
Herbestreuth, Peter. ‘Zufallsfunde im zerstörten Haus’ Der Tagesspiegel, (1999. augusztus 30.) p.29.
Suhr, Constanze. ‘Hungry Hungary’, Kunst. (1999. augusztus 30.) p 76.
Tillmann, J.A. ‘Die Wahrnehmung der Runder’, Pester Lloyd. (1998. június 3-6.) p.1.

Publikált fotók és szövegek
Saját Szemmel / Inside Out. Photographs and comments, inVariant, (2000. tavasz). Melléklet, Grant Kestler cikkének (Socially Engaged Art Practice) illusztárciói.

Rádióprogramok (mind 1998)
Petőfi Rádió, Kossuth Rádió, Budapest Rádió, Calypso and Juventus Rádió

Televíziós programok (mind 1998)
‘72 Óra’, TV3.
‘Fehér Éjszakák’, Duna TV.
‘Déli Műsor’, ‘Háló’, ‘Napkelte’, MTV1.
‘Árnyékfogó’, MTV2.Hajléktalanság Magyarországon:

A hajléktalanság mértékének számszerű megítélését mind a nyugati, mind pedig a hazai szakirodalom meglehetősen problematikusnak látja. Ennek oka egyrészt definíciós (kit tekintünk hajléktalannak?), másrészt a hajléktalanok nagyfokú heterogenitásából és földrajzi mobilitásából adódik. Általában azonban egyetértés mutatkozik a tömeges és növekvő elterjedést illetően. Magyarországon 20 és 50.000 között becsülik a hajléktalan emberek számát, ebből mintegy 15-20.000 ember él a fővárosban.
Linklista a kapcsolódó honlapokhoz:

* Communities for a sustainable future
* The Mad Housers photobook.
* Real change News
* Shelter UK
* Z Magazine
* 0100101110101101.ORG
* Subsol
* Indymedia
* Big Issue links
* European Roma Rights Centre
* Roma Page
* Nettime
Támogatók:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
HAJSZOLT Alapítvány
Soros Alapítvány c3 Kulturális Kommunikációs K özpont
British Council
Fôvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottság
Budapest Galéria
Magyar Képzõmûvészeti F õiskola


PORST Fõfotó Kft. Agfa (Bayer Hungária Kft.) Partners Hungary Peronreklám Kft. MAHIR City Poster Kft. Dob utca 97 Kft. (Wiz-art) Karakter Stúdió

Külön köszönet
Köszönettel tartozunk az alábbi személyeknek, a projekt létrehozásához nyújtott önzetlen segítségükért:

Vecsei Miklós, Kassai Melinda, Capusan Andrea, Dávid Judit, Gyuris Tamás, Sugár János, Peternák Miklós, Török Tamás, Tillmann József Attila, Krémer Balázs, Iványi Gábor, Gurály Zoltán, Gáncs Andrea, Oran Mc Cuirc, Kardos Sándor, Kincses Károly, Várnagy Tibor, Sükösd Miklós, Papp Zoltán, Glósz Béla, Benedek Gáspár, Gróf Ferenc, Lendvai Ádám, Révai Gábor, Szebenyi Mariann, Lénárt Imre, Körösi Péter, Nagy Gabriella, Láng Imola, Mentes Tamás, Keresztúri Gábor, Tatár Attila, Sam Ainsley, Roger Palmer, David Harding, Francis McKee, John Calcutt, Tímár Katalin, Hecker Péter, Zalka Imre, Iványi Marcell, Polgár Sándorné, Maria Bredican, Helen Bartlett, Szabó Eszter Ágnes, Farkas Gabriella, Szövény Anikó, Detvay Jenő, Hangyál Judit, Eln Ferenc, Stefanics István, Tarnai Zoltán

HTML / Javascript programozás
Benedek Gáspár - gbenedek@c3.hu

Angol fordítás
Oran McCuirc

Kontakt és egyéb munkák
Dominic Hislop / Erhardt Miklós - projektszervezők

További munkáinkkal találkozhat az alábbi site-on / Elérhetők vagyunk a következő e-mail címen::

Big Hope: Erhardt Miklós / Dominic Hislop: www.bighope.hu e-mail: bighope [at] bighope [dot] hu