Erdély Miklós
munkáinak bemutatása diagram segítségével
1969-1979

A Képzőművészeti Főiskola Intermédia Tanszékén elkészített diploma munkám címe: "ErdélyMiklós multimédia-verziója", mely a magyar neoavantgárd legnagyobb személyiségéről az 1986-ban elhunyt Erdély Miklósról szól. Azzal a szándékkal kezdtem Erdély Miklós életművének a kutatásába, hogy megismerjem munkásságát és vele párhuzamosan megtanuljam használni azt a számítógépes alkalmazást mely lehetővé teszi a feldolgozott anyag multimédián történő bemutatását. Tekintettel a rendelkezésemre álló rövid időre és az anyag mennyiségére, kénytelen voltam az életműből egy szeletet kiragadni mégpedig űgy, hogy felhasználtam egy 1979-ben készült művét, amely egy diagramot ábrázol. A diagram a megvalósult munkái és az elképzelései közti különbséget mutatja 1969-től 1979-ig. Erdély Miklós diagramjából kiindulva, munkám az életmű egy részét dolgozza fel, 1969-től 1979-ig bezárólag, terveim szerint két verzióban. A jelenleg már megtekinthető első verzióban, Erdély Miklós munkái, elképzelései, ötletei, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok űgy kerültek bemutatásra, hogy a művek kutathatóak és tanulmányozhatóak legyenek. Igyekeztem találni egy nagyon egyszerű keresési űtvonalat, mely mindenki számára könnyű és egyértelmű elérési lehetőséget biztosít.