OBK = objekt>
Klein-kancsó terve, 1976

Elhelyezés: Erdély_hagyaték
Kiállítva: Möbius-kiállítást szervez aFiatal Művészek Klubjában, ahol többek között a "háromdimenziós Möbius-elvet" vagyis az ún. "Klein-kancsót is bemutatja."
Klein-kancsó, 1976.01.02. előtt
Ready-made (eltört darabja maradt meg)
üveg, , kb. 17 x 10 cm
Elhelyezés: Erdély_hagyaték
Leírás: Önmagába visszatérő üvegcső, melyet folytonos felület alkot. (A külső felület és a belső folyamatosan megy át egymásba.) Mint topológiai modell, nem E.M. találmánya, de ő is gyakran használja a Möbius-elv demonstrálására. Belőle fejlesztette ki többek között az új jang-jin jel-et (lásd ott), mint erre a 42. sz. füzet vázlatai is utalnak. / A MÖBIUS BEMUTATňHOZ A Möbius-szalag egy felületű és egy éle van. A Klein-féle kancsó szintén egy felületű test s mint ilyen, külső és belső felülete nem különböztethető meg, nem festhető két különböző színre. Ha egy gömbön lukat vágunk és Möbius-szalaggal befoltozzuk, elvileg Klein-féle kancsót kapunk.(Próbáld meg!) / A Möbius-szalag - bár a mindennapi szemlélet számára csavarosnak, szokatlannak látszik - eszmeileg egyszerűbb, mint egy közönséges papírlap. / A természetben ritkán jönnek létre Möbius-szalag és Klein-kancsó elvű felületek (keress! pl. ha az elefánt az ormányát a szájába veszi, topológiailag Klein-féle kancsónak tekinthető). Ilyen jellegű felületek poétikus, tisztán szellemi alkotások, melyekben magának a tudatnak az elve manifesztálódik. E ténynek jelentősége abban áll, hogy az autonóm, a tapasztalattól független szellemi világban pusztán játékos kombinációk révén nemcsak új, de az érzékelhetőknél egyszerűbb elvek is megszülethetnek. / Möbius-bemutatót azért rendezünk, hogy felhívjuk a figyelmet a tiszta gondolat esztétikai értékeire és nem utolsósorban azért, hogy megvédjük attól az agresszív szemlélettől, amit Max Born naív realizmusnak nevez. Ez a szemlélet a gondolkodást szívesen bélyegzi spekulációnak és éppen az egyszerűség nevében igyekszik megfojtani. A közvetlen tapasztalattól távol álló nem megszokott szellemi mozdulatokat - melyeknek a Möbius-szalag modellje lehet - elutasítja, a józan (paraszti) észre hivatkozik. A tiszta gondolatot elvontnak nevezi, hogy elvonja másoktól és önmagától is azt a képességet, ami bennünk a legemberibb. / A bemutató- kiállítás 1976.január 2-án, pénteken nyílik a Fiatal Művészek Klubjában. A témával kapcsolatos konstrukcióidat és ötleteidet 1975 december 30-ig küld be. (sokszorosított felhívás)
Katalógus:
Irodalom: E. M. Obuda 1986. 15.l. (repr.is)
Dokumentum: