OBK = objekt>

Major János kabátja ( közös munka Jovánovics Györggyel és Major Jánossal) - elveszett, 1973.06.30.

Ready-made
kabát és írott szöveg, ,
Elhelyezés:
Leírás: Közönséges kabát, mely kiállítva műalkotássá vált. Az akció jelentését interpretáló szöveg valószínűleg az 1980-as évek elejéről származik, szerzősége bizonytalan. Mi az avantgardizmus? Avantgardista tettnek minősíthető-e, hogy Erdély Miklós, Jovánovics György és Major János közösen kiállítottak egy kabátot? Az avantgarde szó élcsapatot jelent. / Az avantgardisták olyan művészek, akik nem elégednek meg a kitaposott úttal, az ismert esztétikai törészete (pl. Picasso, Mondrian, Le Corbusier művészete) ma már világszerte elismert, - az avantgardizmus diadalmaskodott az előítéleteken, egyre szélesebb tömegeket hódít meg. / Ennek ellenére az avantgardizmus helyzete most mégis problematikusnak látszik, s a fő probléma magából az avantgardizmus lényegéből, alapvető kritériumaiból, a szüntelenül az újra irányuló törekvésből következik. / Ugyanis az avantgardista művész önmagát és a többi avantgardistát kényszerül korlátozni minden egyes új mű létrehozásával; ugyanolyat vagy lényegében hasonlót, többé egyikük sem csinálhat. / Ilymódon az avantgardizmus, mely a tabuk ledöntésével a szabadság művészetének indult, minden egyes új művel új tilalomfát állít magának. / E kabátban, melyet közösen állítottunk ki, kísérletet látok az avantgardizmus felszabadítására. / E mű már nem tartalmaz semmiféle új motívumot. / Ruhadarabot kiállítani nem új. Claes Oldenburg állított ki nadrágot 1962-ben. / Nem új, hogy három művész közösen vállal egy alkotást. Közismert példa erre a Kukrinyikszi-együttes. / Nem új, hogy műtárgyat, az általa felvetett problémát értelmező szöveg kíséretében állítanak ki. Ez a koncept-art fő jellemzője (Joseph Kosuth). / És az sem baj, mert az se új, hogy nincsen benne semmi új.lvetett problémát értelmező szöveg kíséretében állítanak ki. Ez a koncept-art fő jellemzője (Joseph Kosuth). / És az sem baj, mert az se új, hogy nincsen benne semmi új.
Kiállítva: Balatonboglár, Kápolnatárlat, 1973. június 30.
Katalógus: E. M. Obuda 1986, 11.; Artpool; Szentjóby Tamás
Irodalom:
Dokumentum: