AKH = akció

Anaxagorász: A hó fekete, 1971

1.Végül is fehér a hó vagy fekete?
2.Tekintve, hogy a hó nem tehet mást, minthogy fehérlik, így minden tulajdonsága burkolt állítmány.
3.A hó tehát az, amit csinál.
4.Akkor mi csinálja azt, amit csinál?
5.Ha valami hull vagy fehérlik jelenti-e azt, hogy egyben létezik is vagy nem jelenti?
6.Nem csak hull vagy fehérlik, de még létezik, sôt jelenti is.
7.Nyelv nélkül nem lehet gondolkozni, nyelvvel nem lehet másképp gondolkozni.
7/aAmíg az alany össze nem olvas újra az állítmánnyal, addig nem tud megmozdulni Zenon repülô nyila.
7/bHavazik, ez jó szó. Értelmetlenség megkérdezni, hogy mi vagy mit havazik. Ilyen még a hajnalodik, és még néhány: egy új nyelvmintapéldányai.
8.A hó tehát tévedésszínű.
9.Rossz nyelven csak tévedni szabad.
9/aBizonyos rossz nyelvek azt beszélik, hogy születik a filmnyelv.
10.Nem kell feltételeznünk, hogy a dolgok a törvények letéteményesei, sem azt, hogy a dolgok törvények által nyilvánulnak meg.
Próbáljunk úgy gondolkozni, hogy a törvényekmakacs ismétlôdése, az ismétlôdés makacssága maga. Ha nem sikerül, a film majd segít.
11.A dolgokkal tehát ne törôdj és mindig csak az eseményt tekintsd.
11/aHa a film segítségével ez sikerül, a történetbôl vondd ki az idôt és ezután mint eseménykristályokat szemléld. A csúcspontok sorrendje immár mindegy.
12.A család vetített, tehát nem valódi, a veszekedés vetített, mégis valódi. A géppisztoly, a gyilkos, a hulla vetített, a gonoszság azonban valódi.
12/aVetített gonoszság ti. nincs.
12/bA valódi gyilkost is mindaddig fény által vetítettnek tekinthetem, míg a szívembe nem vetít egy ólomgolyót, és továbbra is, csakhogy a szívemmel nem vállalok közösséget ezek után.
13.A létezést nyelvvé tesszük és beszéljük, a nyelvet létté és éljük.
Erdély az Egyetemi Szinpadon a hóparadoxont fixirrel felírja egy hívóval bekent, oriási fotópappírra.Mire a "fekete" szóhoz ér, a felirat belemosódik a feketébe. Ezután felolvassa a filmnyelvről szóló téziseit, melyek közül az utolsó: "A létezést nyelvvé tesszük és beszéljük, a nyelvet létté és éljük". Ide kívánkozik a Tvalyi hó és egy két évvel korábbi fotó említése is: Önvilágosítás-a fény megeszi az embert (Erdély a vakuval közvetlen köxelből a saját arcába villantott), valamint az 1970 körül Esti akció (egy lámpa burájánakj befestése, míg a fény el nem tűnik).>