A körhinta állandó, újraismétlôdô forgása és zenéje.

The spinning merry-go-round with its endless tune.