Néhány mû mindkettôjüknek tetszett.

They both liked some of the works.