C3 - Események  
C3 FŐOLDAL :: C3 INFO :: C3 GYŰJTEMÉNY :: C3 ESEMÉNYEK :: C3 KIADVÁNYOK :: C3 KERESÉS
EU/EC Projektek
inFO(at)c3(dot)hu IN ENGLISH
2015 –» Sound City Lab - Linz
2014 –» FILM Lab - Linz
2013 –» Game Lab - Linz
2010 –» FELFORGATÓ GYAKORLATOK
2009 –» GAMA :: bauhaus lab :: FELFORGATÓ GYAKORLATOK :: Pillanatgépek / Blickmaschinen
2008 –» GAMA
2007 –» V[R]M :: GAMA
2006 –» V[R]M
2005 –» SCALEX :: TROIA :: MAKING THINGS PUBLIC :: LIGHT / IMAGE / ILLUSION
2004 –» SCALEX :: TROIA
2003 –» MASTER CLASSES :: 404 :: SCALEX :: CODE ZEBRA
Bevezetés :: Konferencia :: Kutatási projekt

 


hartware medien kunst verein, Dortmund (projektvezető)
http://www.hartware-projekte.de

The Netherlands Media Art Institute, Montevideo/TBA, Amsterdam
http://www.montevideo.nl/

Hans Dieter Huber,
Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart

C3, Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapest
http://www.c3.hu/

404 Object Not FOund
Mi marad a médiaművészetből?

Nemzetközi konferencia a médiaművészet létrehozásának, bemutatásának és megőrzésének kérdéseiről
Dortmund [D], 2003. június 19-22.

2. A konferencia
A konferencia elsődleges feladata az, hogy találkozási helyet biztosítson a számtalan nemzetközi kezdeményezés, a különféle FOglalkozású, eltérő érdeklődésű és képzettségű emberek számára, akik a médiaművészet gyártásának, bemutatásának és megőrzésének összetett problémája vizsgálatának szentelték magukat. A konferencia ugyanakkor arra törekszik, hogy létrehozzon egy fórumot az egyes műalkotásokról és/vagy kérdésekről FOlytatott intenzív vita érdekében. A hosszútáv]együttműködés kezdeményezésének szándéka túlmutat a négy napos konferencia keretein. A kutatási projekt és a konferencia egyaránt támogatják a „open source” filozófiája szellemében FOlytatott nyílt inFOrmációcserét. Az elmúlt tíz évben szabványok születtek a videokazetták megőrzésére. Ezzel ellentétben az összetett videó/multimédia installációk kiállításának, rekonstrukciójának és dokumentációjának kutatása még –legalábbis Európában – meglehetősen kezdetleges. Nem is beszélve a szoftver- és net alapú művészetről, melyeket eddig nemigen tekintettek a kulturális örökség részének. Mindezekből kiindulva a konferencia különös figyelmet szentel az installációk, a szoftver- és net alapú művészet kérdéseinek.

A konferencia egyrészt megvitatja a megőrzés (tárolás, migráció, emuláció, újraértelmezés) technológiai és metodológiai aspektusait csakúgy, mint a médiaművészet dokumentálásával szemben támasztott igényeket: adatbank koncepciókat (például a Variable Media Art Initiative adatbankja), nyitott és standard dokumentációs módszereket. Felvetődik a kérdés, hogy elvárható-e a művészektől, hogy az alkotói FOlyamat során gondoljanak műveik hosszú távú megőrzésére, vagy egy komplex dokumentáció összeállítására. Végiggondolandó, hogy melyek azok a „low-budget” megoldások melyek az alacsony költségvetéssel rendelkező intézmények számára is lehetővé tennék a médiaművészet bemutatását, dokumentálását és megőrzését. A konferencia keretében rendezendő beszélgetések nem hagyják figyelmen kívül a médiaművészet művészetelméleti reflexióit, például nehezen definiálható „anyagiságát”, instabil természetét, csakúgy, mint sok médiamű különleges térbeli és kontextuális adottságait. Ebben az esetben a megőrzés vagy a rekonstrukció (például komplex videoinstallációké) ideája – vagy inkább ideológiája – már kezdetben elveszítette hivatkozási alapját az „eredetiségre” vagy „autenticitásra”.

És milyen szerepet játszanak az alkotás és a médiaművészeti percepció sajátos módjai/helyzetei, valamint társadalmi („interaktív”) természete? A konferencia egyik témája lesz több más kérdés között, hogy miként gyűjthető, állítható ki és őrizhető meg a net- és szoftver alapú művészet.

Az előadásokhoz kapcsolódó workshopok is részét képzik a konferenciának, amelyeken még mélyrehatóbban vitatható meg az előadások tartalma, illetve általuk további projektek kerülnek bemutatásra. Média- és művészettörténészek, művészek, kurátorok és restaurátorok is szóhoz jutnak a konferencián csakúgy, mint inFOrmatikusok, a művészek műszaki aszisztensei vagy az inFOrmatikai és telekommunikációs ipar képviselői.

A konferencia tartalmaz még különféle „kitérőket“. A dokumentáció és rekonstrukció kérdései is vizsgálat tárgyává lesznek Anna Oppermann installációinak példáján keresztül. Az 1993-ban elhunyt művész összetett papír alapú „kompozíciókat“ hozott lére, amelyek bár nem sorolhatók a klasszikus értelemben vett médiaművészet körébe, az „autenticitás“ és a „rekonstrukció“ szempontjai szerint mégis hasonló kérdéseket vetnek fel. A számítógépes játék-kultúra vagy az elektronikus zene példái is megvitatásra kerülnek a prezentáció és a megőrzés kérdései szempontjából.

A kongresszussal párhuzamosan kerül megrendezésre Antonio Muntadas „On Translation: Das Museum” című kiállítása a dortmundi Museum am Ostwall- ban. A kiállítás a konferencia részeként lesz látogatható annak érdekében, hogy egyebek közt rámutasson a médiaművészet múzeumi prezentációjának (mint az interpretáció egy fajtájának) sajátos nehézségeire, különös tekintettel az olyan művekre, amelyeket a videokonferenciákhoz és az internet- projektekhez hasonlóan köztérben való bemutatásra szántak.

Önálló fórumot kap annak a kérdése, hogy milyen – az intézményeket, kurátorokat, kiállítóhelyek, illetve támogatási rendszereket illető – követelményrendszer felállítása szükséges a médiaművészet hosszú távú és különösen decentralizált infrastruktúrájának biztosításához, művek létrehozásához, bemutatásához és konzerválásukhoz. Ezért olyan infrastruktúrákra van szükség, melyek a kis költségvetéssel rendelkező intézetek számára is lehetővé teszik a médiaművészeti alkotások kiállítását és gyűjtését.

2.1. Prezentációk
Különféle projektek – adatbankok, dokumentáció, esettanulmányok, modellek stb. kerülnek prezentáció FOrmájában bemutatásra a konferencia ideje alatt.

2.2. Eredmények
A konferencia végeztével megFOgalmazásra kerül egy „szándéknyilatkozat”, amely összeFOglalja a viták során felmerülő fő elméleteket és igényeket. A kutatási projekt és a konferencia dokumentálása egy kiadvány, valamint egy adatbázis alapú weboldal FOrmájában történik. Mindkettő szükséges eszköze a vitáknak és a projekteknek, amelyek a médiaművészet előállítása, prezentációja és konzerválása során felmerülő kérdésekkel és nehézségekkel FOglalkoznak.

2.3 Linkek
A http://www.hartware-projekte.de (404 Object Not FOund) kiterjedt link-listát kínál, amely FOlyamatosan bővül.

 

C3 FŐOLDAL :: C3 INFO :: C3 GYŰJTEMÉNY :: C3 ESEMÉNYEK :: C3 KIADVÁNYOK :: C3 KERESÉS